Pris-vinnende NOMAD

Produkter vurderes i stor grad av førsteinntrykket – design, materiale, finish, emballasje etc. Ved utvikling av NOMAD ønsket Bridge Technologies at designet skulle