Utvikling av Plug & Play løsning for PLS

Ved å erstatte tradisjonell kabling med standard RJ45-kabler, klarte BS Teknikk AS i Oslo å redusere installasjonstiden fra timer til 30 minutter.