Neutron blir installert av drone. Mekaniske komponenter levert av NewTracks

Heimdall Power – Ny teknologi for høyspentlinjer

Det norske selskapet Heimdall Power har utviklet teknologien som gjør at strømnettet kan utnyttes langt bedre enn i dag.