OM OSS

Et kvalitetssikrende bindeledd mellom produksjon i Kina og Kunder i Europa.

Siden 2017 har vi jobbet for fullt med industridesign og å finne de beste produsentene med mål om å gjøre våre kunder konkurransedyktige.

Gründer, Julius Espedal (M.Sc), har jobbet med produsenter i Kina siden 2004. 

I 2018 etablerte NewTracks et datterselskap i Shenzhen, Kina, for å drive produktutvikling og følge opp fabrikkene vi jobber med.

Med kontor i Asker og Shenzhen, er NewTracks et kvalitetssikrende bindeledd mellom fabrikker i Kina og kunder i Europa.

 

Fra Elmia Subcontractor 2018. Kevin Liu (t.v.) leder vårt kontor i Shenzhen. Julius Espedal (t.h)