PRODUKTUTVIKLING

Godt design  – Forberedt for effektiv produksjon  –  Raske prosjekter

Noen av våre kunder har outsourcet all mekanisk utvikling til oss, og fokuserer på sin spisskompetanse. Til andre kunder tilbyr vi ekstra ingeniør-kapasitet og kompetanse på industrialisering.

Med 3D modeller i Rhino og SolidWorks og kan visualisere produktene gjennom AR og fotorelistiske illustrasjoner.

Vårt fokus er på å utvikle produkter med god design, forberedt på effektiv produksjon – levert så raskt som mulig.

Vår leverase er tekniske løsninger, prototyper og tekniske tegninger.

Designskisser

Prototyper levert på 2 uker

Komplett produksjonsunderlag

Ferdig produkt

Prototyper

Vi leverer prototyper med høy kvalitet – raskt og gode priser!

Industrialisering

Kostnadsreduksjon av eksisterende kunder

  • Vurdere andre produksjonsmetoder
  • Optimalisere design for seriestørrelser
  • Ansiktsløfting av produkt
  • Skape OEM varianter 
Maskinert og sandblåst aluminium

KONTAKTINFORMASJON

+47 900 44 104

julius@newtracks.no

Send oss en epost

Et godt team for produktutvikling

Jeg har jobbet med produktutvikling siden jeg avsluttet NTH i 1991 og har drevet eget firma siden 2001.

Kevin, min kollega i Shenzhen er også ingeniør og vi jobber sammen i utviklingsprosjekter.

Jeg har tett dialog med kundene og forstår deres behov, mens Kevin har kontakten med fabrikkene og sørger for raske prototyper og forbereder for effektiv produksjon. 

 

Åpning av NewTracks kontor i Kina Julius Espedal og Kvin Liu

Julius og Kevin utenfor NewTracks-kontoret i Shenzhen